O nama

Kada i kako smo nastali:

Udruženje “Vjetar” je pokrenula grupa entuzijasta/stkinja početkom 2016. godine kao odgovor na nedostatak institucionalne podrške, nedovoljno razvijenu društvenu svijest, te generalni manjak vidiljivosti i loš položaj osoba sa disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i drugim poteškoćama u učenju u Bosni i Hercegovini.

Naši ciljevi su:

  • Podizanje svijesti, razbijanje predrasuda i širenje znanja, kako na institucionalnom nivou, tako i u široj društvenoj zajednici, a u cilju poboljšanja položaja osoba sa poteškoćama u učenju.

  • Pomoć i podrška djeci, mladima i odraslim osobama sa disleksijom i drugim poteškoćama u učenju da dostignu puni potencijal u obrazovanju, kao i u različitim segmentima privatnog, društvenog i profesionalnog života.

Misija

Naša misija je podržati kreiranje osnova za poboljšanje položaja osoba sa poteškoćama u učenju, kroz podizanje svijesti nadležnih institucija i šire društvene zajednice, unapređenje zakonskog okvira i sistema podrške, stvaranje boljih uvjeta učenja, kontinuiranu edukaciju stručnog kadra i direktnu podršku djeci, mladima i roditeljima djece sa poteškoćama u učenju.

Vizija

Naša vizija je društvo koje garantuje adekvatnu zaštitu i poštivanje prava i različitosti osoba sa poteškoćama u učenju, društvo sa visokim stepenom empatije za ranjive skupine, a naročito djecu i mlade. Smatramo da svakoj osobi treba biti omogućeno da ostvari svoje snove bez obzira na različitosti, što je izvodljivo jedino uz pomoć cjelokupnog društva.